Nørre Broby Kirke byder velkommen til hjemmesiden

TAK TIL ALLE DER STEMTE DEN 15/9 VED VALG TIL NYT MENIGHEDSRÅD FRA 1.SØNDAG I ADVENT 2020

HELT FULDSTÆNDIGT OVERVÆLDENDE VAR DER STORT FREMMØDE AF MENIGHEDEN VED VALG TIL NYT MENIGHEDSRÅD DEN 15.SEPTEMBER ... EN STOR TAK SKAL LYDE TIL ALLE DER DELTOG

ALLE FIK TILBUDT MUNDBIND VED INDGANGEN OG DER VAR MASSER AF HÅNDSPRIT

IKKE MINDST SKAL OGSÅ LYDE EN TAK FOR INDSATSEN TIL DET NUVÆRENDE MENIGHEDSRÅD, OG ISÆR VALGUDVALGET FOR INDSATSEN OMKRING VALGET

ENDELIG ET STORT TILLYKKE MED VALGET TIL DET NYE MENIGHEDSRÅD, DER BESTÅR AF 6 MEDLEMMER VALGT BLANDT 8 OPSTILLEDE KANDIDATER

OFFENTLIGGØRELSE AF RESULTATET SKER TILLIGE I UGEAVISERNE I UGE 39 - KONSTITUERING FØLGER SENERE ... TILTRÆDELSE SKER 1.SØNDAG I ADVENT

Valgte til menighedsrådet er ... Ingrid Thomsen, Jørgen Kristian Nygaard Andersen, Jette Dam, Bo Petersen, Johannes Barslund og Michael Møller

Stedfortrædere nævnt i rækkefølge er ... Alice Duvander, Lotte Brathz og Oluf Aunkilde

Der er mulighed for at opstille en alternativ kandidatliste, hvorefter der udløses et afstemningsvalg i sognet til afholdelse tirsdag den 17. november 2020.

Der skal vælges 6 medlemmer til menighedsrådet i Nørre Broby sogn.

For at listen er opstillingsberettiget, skal den have lige så mange stillere som der skal vælges medlemmer til menighedsrådet. Menighedsrådet vælges for en 4 årig periode med start fra 1. søndag i advent 2020.

Kandidatlister kan afleveres til formand for valgbestyrelsen Johannes Barslund, Vøjstrupvej 59, 5672 Broby senest den 13. oktober 2020 kl. 23.59.

Kandidatlister skal indleveres på en formular godkendt af Kirkeministeriet.

Offentliggjort den 17.maj 2020 af Kirkeministeriet og Styrelsen for patientsikkerhed

Retningslinjer for en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre trossamfund

I Danmark er der taget mange og vidtgående initiativer for at afbøde konsekvenserne af udbruddet af COVID-19, herunder har folkekirken og andre trossamfund holdt deres lokaler lukkede for offentligheden. Effekterne har haft den ønskede effekt. Det har derfor gjort en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre trossamfund mulig. Fra den 18.maj åbnede kirkerne igen for offentligheden. Forsamlingsforbuddet gælder således ikke for kirken i de lokaler, som vi råder over, heller ikke ved begravelser og bisættelser, uanset om de foregår inden- eller udendørs. Andre udendørs aktiviteter skal fortsat overholde forsamlingsforbuddet - f.eks. gudstjenester.

NØRRE BROBY KIRKE ER GENÅBNET m/restriktioner p.g.a. COVID-19

Det gælder både ved gudstjenester, kirkelige handlinger og andre indendørs aktiviteter, at der maksimalt er adgang til Nørre Broby Kirke for 40 kirkegængere ad gangen + kirkebetjening (præst, organist, kirkesanger, kordegn) – Det skal tilstræbes at kirkegængere holder en afstand på 2 meter mellem sig – til siden og foran/bagved hinanden, evt. på hver anden bænk eller inderst og yderst på bænkene.

Personer, der til dagligt er i tæt kontakt, f.eks. samme husstand, kan sidde med normal afstand til hinanden. Afstanden på 2 meter betyder, at der må synges under gudstjenester og kirkelige handlinger. 

Vær opmærksom på undtagelser, idet der gælder særlige regler ved begravelser og bisættelser, ligesom der kan være 100 kirkegængere ved lejligheder, hvor der ikke synges i kirken, idet afstandskravet til hinanden der er 1 meter i stedet for 2 meter.

Ved besøg skal Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd overholdes. Hold løbende øje med de offentliggjorte aktuelle anbefalinger.

Benyt det hånddesinfektionsmiddel, der forefindes i kirken, tilgængeligt for deltagere og besøgende. Håndhygiejne anbefales ved ankomst til kirken.

Ved kirkelige handlinger eller andre planlagte besøg af et større antal gæster i Nørre Broby Kirke, bør præsten eller menighedsrådet informeres forinden.

Personer, som er smittede eller har symptomer, må stadig ikke komme i kirken.

Besøgende med øget risiko (se Sundhedsstyrelsens vejledning bør i overensstemmelse med anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne overveje deltagelse i aktiviteter i kirken. Der er iværksat en række alternative tilbud, f.eks. online og i TV, som det anbefales at benytte. For ansatte med øget risiko, f.eks. gravide eller ældre, anbefales det, at kontakte præsten for en individuel vurdering, og at der tages afsæt i Sundhedsstyrelsens vejledninger på området.

Hold jer løbende orienteret. Ved spørgsmål kontakt præst Sanne Hvorslev på tlf. 62 63 10 27 / shh@km.dk

SnakSammen.dk - En ny digital besøgstjeneste

Boblberg og Røde Kors har sammen etableret en landsdækkende digital besøgstjeneste til de mange danskere, der er isolerede og karantæneramte.

Et stort antal frivillige samtalevenner sidder klar på www.SnakSammen.dk

Du kan også læse lidt mere på vores underside - klik her http://www.nbkirke.dk/436635562

5 GODE RÅD - FOR AT IMØDEGÅ CORONA-SMITTE

Kontakt os gerne på:

PRÆST Sanne Hermannsen Hvorslev

Tlf. 62631027 / Almindelig mail : shh@km.dk 

SIKKER MAIL - KLIK HER (Nem-ID ... mail m/personfølsomme oplysninger)


GRAVER ... kan kontaktes på 

Tlf. 62632944 / mail: nbgraver@mail.dk 


MENIGHEDSRÅD – KLIK HER for at sende almindelig besked

SIKKER MAIL - KLIK HER (Nem-ID ... mail m/personfølsomme oplysninger)


MULIGHED FOR NEM-ID TILMELDING AF KOMMENDE KONFIRMANDER - KLIK HER ... digital tilmelding kan benyttes fra 1. april til 30. september året før konfirmationen

Folder februar-maj 2020 - Udgivelse af næste folder afventer lige nu udvikling omkring Corona-pandemien

AKTIVE ÅRET IGENNEM - SE SENESTE HUSSTANDSOMDELTE KATALOG . . .

KLIK HER PÅ TEKSTEN FOR AT SE FOLDERENS SIDER I LÆSBAR STØRRELSE

Folderen husstandsomdeles af frivillige gode venner af menighedsrådet - vi glæder os over hjælpen. Hvis du mangler folderen kan du skrive til os eller afhente et eksemplar i Våbenhuset - KLIK HER.

Vi glæder os over stor opbakning til vores arbejde og indsats. Vi glæder os altid til at tage imod Jer ved såvel nye spændende aktiviteter, som ved traditionsrige arrangementer. ALLE er hjerteligt velkomne hos os

GÅ OGSÅ GERNE PÅ OPDAGELSE HER PÅ UNDERSIDERNE SE F.EKS. OGSÅ GUDSTJENESTE-TIDER - KLIK HER FOR AT SE DATOER ... http://www.nbkirke.dk/280480568 

GOD FORNØJELSE MED VORES HJEMMESIDE ❤ HER KAN I LÆSE OM AKTIVITETER OG GUDSTJENESTER ❤ HER KAN I LÆSE LIDT OM BYEN OG VORES KIRKES HISTORIE ❤ GLÆD JER SAMMEN MED OS !!!

Foto: Jørn Ungstrup … Klik evt. på foto for at forstørre biledet

Nørre Broby Præstegård - I klædt sin hvide vinterdragt i al sin pragt ... Flot på sin høj langs åens strøg

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

john | Svar 21.07.2018 18.25

Den eneste vej til himlen.

Hvis Vi vil gå til uvidende sted, at vi ikke kender vejen til uvidende sted,
Vi har brug for person, at han nogensinde går til dette sted eller person fra det sted
hente os, så vi går ikke vild
Denne måde at tænke på er meget r

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

16.09 | 15:31

I Nr Broby kirke. Nikolaj går på friskolen

...
16.09 | 15:28

Jeg vil gerne tilmelde Nikolaj fauerholm madsen til konfirmationsforberedelse

...
21.07 | 18:25

Den eneste vej til himlen.

Hvis Vi vil gå til uvidende sted, at vi ikke kender vejen til uvidende sted,
Vi har brug for person, at han nogensinde går til dette sted eller person fra det sted
hente os, så vi går ikke vild
Denne måde at tænke på er meget r

...
21.07 | 18:23

Den eneste vej til himlen.

Hvis Vi vil gå til uvidende sted, at vi ikke kender vejen til uvidende sted,
Vi har brug for person, at han nogensinde går til dette sted eller person fra det sted
hente os, så vi går ikke vild
Denne måde at tænke på er meget r

...
Du kan lide denne side