Nørre Broby Kirke byder velkommen til hjemmesiden

Hold musen hen over billedet og klik for forstørrelse ...

HAR DU BRUG FOR AT KONTAKTE VORES PRÆST SANNE HERMANNSEN HVORSLEV KAN DET SKE PÅ TLF. 62631027 ELLER PR. MAIL ... shh@km.dk Smiler Menighedsrådet 

Februar-Maj 2017 - Forstør "Folderen" ved et "klik" - Gudstjenestetider findes andetsteds på hjemmesiden
Klik evt. på plakat for at forstørre

"SALMEMARATON" - FREDAG DEN 27/1 KL. 10.00

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther slog 95 teser op på slotskirkens dør i Wittenberg, og dermed gjorde oprør mod afladsbreve og imod den retning kristendommen havde bevæget sig. Dermed var grunden lagt til reformationen, og det fejrer vi bl.a. ved at være en del af Fåborg Provstis Salmemaraton. Vi mødes kl. 10 i Nørre Broby Kirke, og får historie om netop Nørre Broby Kirke i perioden omkring reformationen, synger 5-6 udvalgte salmer og slutter af med kaffe/the og småkager i Våbenhuset. Alle er hjerteligt velkomne til at deltage Hjerte 

klik evt. på plakat for at forstørre

"SALME-STAFET" - SØNDAG DEN 26/2 KL. 19.00

En lidt anderledes gudstjeneste end normalt, nemlig en "Salme-stafet". En person får stafetten og vælger salmerne forud for gudstjenesten, som vedkommende (eller præsten) kort kommenterer, inden de synges.

Der er frit valg blandt alle salmer i salmebogen, så her er måske mulighed for at synge nogle, vi ikke synger så tit. Den første indehaver af depechen/stafetten er Jørgen Kristian Andersen, Vøjstrup. Det bliver spændende at høre, hvad Jørgen har fundet på.

Der sluttes af med kaffe i våbenhuset efter "Salme-stafetten". Alle er hjerteligt velkomne til at deltage Hjerte 

klik evt. på plakat for at forstørre

"NU LYSER LØV I LUNDE" - ONSDAG DEN 8/3 KL. 19.30

En hyggelig aften i Konfirmandstuen med lejlighed til at høre mere af og om forfatteren og digteren Johannes Jørgensen fra Svendborg, der bl.a. skrev sangen "Nu lyser løv i lunde". 

Musikeren Jens Stage fra Aars underholder og fortæller i en kombineret koncert og foredrag, hvor han dels fortæller om Svendborgs æresborger, der næst efter H.C.Andersen er den danske forfatter, der er mest oversat i udlandet. Jens Stage spiller/synger en del af Jørgensens digte, heraf nogle han selv har sat musik til, og fortæller om det store forfatterskab. Menighedsrådet er vært ved kaffen/theen - medbring selv evt. kage til kaffen.

Alle er hjerteligt velkomne til at deltage Hjerte 

klik evt. på "Hønsehuset" for at forstørre plakaten

"GUDSTJENESTE m/Æbletræ-er, Pølser og Brød" - SØNDAG DEN 2/4 KL. 10.15

Martin Luther skulle engang være blevet spurgt om, hvad han ville gøre, hvis verden gik under næste dag. Hans livsbekræftende svar, der er gået over i historien, lød: "Jeg ville plante et træ!"

I anledning af 500 års jubilæet for reformationen og Martin Luthers 95 teser på kirkedøren i Wittenberg planter konfirmanderne ikke bare 1, men hele 2 æbletræer i Præstegårdshaven, efter gudstjenesten. Herefter vil der være pølser og brød til alle i "Hønsehuset".

Alle er hjerteligt velkomne til at deltage Hjerte 

klik evt. på plakaten for at forstørre

"SKÆRTORSDAG-GUDSTJENESTE m/aftenkaffe i Våbenhuset" - TORSDAG DEN 13/4 KL. 19.00

Dagen, hvor vi mindes, at Jesus indstiftede nadveren.

Vi holder aftengudstjeneste, og i dagens anledning vil der være aftenkaffe i Våbenhuset til at gå hjem på efter gudstjenesten.

Alle er hjerteligt velkomne til at deltage Hjerte 

klik evt. på Altertavlen for at forstørre plakaten

"LANGFREDAG-GUDSTJENESTE ... Liturgisk gudstjeneste" - FREDAG DEN 14/4 KL. 14.00

En gudstjeneste, hvor der ikke prædikes, men veksles mellem salmesang og læsning fra Lidelseshistorien.

Vi holder eftermdidagsgudstjeneste.

Alle er hjerteligt velkomne til at deltage Hjerte 

klik på plakat for at forstørre

"GOSPEL FOR LIV OG SJÆL" - FREDAG DEN 28/4 KL. 18.30

- ADGANG TIL KIRKEN FOR KONCERTGÆNGERE FRA KL. 18 ...

FOR 11. ÅR I TRÆK AFHOLDER KIRKENS NÆRMESTE NABO "RØDE KORS" - TRADITIONEN TRO - GOSPELKONCERT FYLDT MED ENERGI OG HØJT HUMØR.

KOM OG OPLEV HYGGEN OG DEN GODE STEMNING, OG VÆR SAMTIDIG MED TIL AT HJÆLPE LOKALT UDSATTE BØRN PÅ SOMMERFERIELEJR. KØB BILLETTER HOS BYENS BAGER, I RØDE KORS BUTIKKEN ELLER VED INDGANGEN BILLETPRIS KR. 75.

SÅ ER DU KLAR TIL EN STOR MUSIKALSK OPLEVELSE MED ODENSE METODISTKIRKES GOSPELKOR "NARDUS" OG "YOUNG SOULS" ... FOR MANGE SIKKERT ET GLÆDELIGT GENHØR ...

Alle er hjerteligt velkomne til at deltage Hjerte 

klik evt. på "Japan" for at forstørre plakaten

"JAPAN - SOLENS RIGE" - ONSDAG DEN 3/5 KL. 19.30

"At rejse er at leve" ... Jette og Henning Dam har endnu en gang været ude at rejse i "Den store verden" - denne gang i Japan - Solens rige.

Gennem fotos, spændende historier og rejsebeskrivelser tager Jette og Henning os igen med på tur. Vi får lov at genopleve efterårets fantastiske oplevelser i Ø-riget derude i det fjerne Østen. Alle der er på plads i konfirmandstuen den 3.maj er hermed inviteret med Hjerte

Menighedsrådet er vært ved kaffe/the i pausen - medbring selv evt. kage.

Placer evt. musen på plakaterne og klik for at forstørre

GOD FORNØJELSE MED VORES HJEMMESIDE Hjerte HER KAN I LÆSE OM AKTIVITETER OG GUDSTJENESTER Hjerte HER KAN I LÆSE LIDT OM BYEN OG VORES KIRKES HISTORIE Hjerte GLÆD JER SAMMEN MED OS !!!